This is not the first time when I state that I love the fact that Europe has almost no borders. This is true in Świnoujście and Ahlbeck – two seaside, neighbouring towns, once separated by the Polish-German border, now an open crossing with people on both sides freely mingling and learning the sensibilities that arise from different national backgrounds. Such opportunities become the most significant lessons in tolerance.

Nie pierwszy raz orzekam, że bardzo podoba mi się to, że Europa nie ma już prawie granic. Tak też jest w Świnoujściu i Ahlbeck – dwóch nadmorskich miejscowościach, które kiedyś dzieliła granica polsko-niemiecka, a dzisiaj są tylko miejscem, gdzie ludzie po obu stronach stanowią przemieszany tłum, uczący się na żywo obyczajów i wrażliwości narzuconych przez odmienne pochodzenie. Takie okoliczności stanowią najważniejsze lekcje w tolerancji, a nauczyć się tolerancji nam potrzeba.