Rain on vacations is not exactly what you want to experience. When it’s 9 in the Beaufort scale while the sole attraction of the area is the beach and the proximity of one stormy sea, you have no other option than to turn to your adventurous side – take pictures of the shells you picked up the day before, when it was still sunny. Seeing people with long faces, soaked with rain, made us pack up, leave Mrzeżyno, and go westwards along the Baltic seaside, waiting for the sunshine to emerge again.

Trudno jest zaakceptować deszcz na wczasach. Kiedy przychodzi sztorm 9 w skali Beauforta i jedyną atrakcją regionu jest plaża i wzburzone morze, nie ma innego wyjscia, jak znaleźć sobie nowe wakacyjne zajęcie, na przykład, robić zdjęcia muszelkom zebranym dnia poprzedniego, kiedy to było jeszcze słonecznie. Przyglądając się ludziom, widzieliśmy tylko mnóstwo zawiedzionych twarzy i przemokniętych ciał, więc czym prędzej spakowaliśmy się, opuszczając Mrzeżyno i kierując się na zachód wybrzeżem, z nadzieją, że słońce wyłoni się ponownie.