We arrive at the conclusion that the world is a friendly place. This road trip started with the purpose to see some places we’ve never seen, but inadvertently, turned into an opportunity to hook up with a few of A’s. old friends that he rarely has a chance to see. We’ve spent a great day in Kołobrzeg with L. and M., drank more than enough of the Polish beer, and ate the best grilled fish on the Polish coast.

Dochodzimy do wniosku, ze świat jest przyjaznym miejscem. Nasza wycieczka miała zaprowadzić nas do miejsc jeszcze nie widzianych, a w efekcie zaniosła nas do przyjaciół dawno nie odwiedzanych. Spędziliśmy wyśmienity dzień w Kołobrzegu z L. i M., wypiliśmy więcej piwa niż należalo i skosztowaliśmy najlepszej ryby z gryla na całym polskim wybrzeżu.