It’s amazing, how the concept of time can be lost when you’re devoted to the task.  This has happened to me.  I  delved into the work and I forgot entirely that the time was still passing and the time stamp on my blog, actually, had the significance, which I ignored for over a week.  Today, I accumulated some of the left over images to present to you the nature, the dynamics, the smell, and the texture of the village of Jodłów in the Lower Silesia, Poland – the spot we spent the first three weeks of our vacations this year, the place I adore. Tomorrow, a short road trip along the Baltic Sea awaits – the details are coming.

Zadziwia mnie, jak koncepcja czasu umie się zagubić, gdy poświęcisz się jakiemuś zadaniu. Remonty już za nami, ale ich dokończenie wymagało uwagi i czasu, z którego to rabowałam swój blog, zaniedbując go przez ponad tydzień. Dzisiaj załączam kilka pozbieranych zdjęć, które oddają charakter, dynamikę, zapachy i tekstury Jodłowa, na Dolnym Śląsku, wsi gdzie spędziliśmy pierwsze trzy tygodnie naszych wakacji i miejsca, które mnie raduje i koi. Od jutra ruszamy na wycieczkę samochodową wzdluż Bałtyku – szczegóły niebawem.