On the way to Kołobrzeg, on the Baltic Sea, we made an overnight stop in the Siemczyno palace, in the Drawsko Lakeland. A comfortable hotel was built where once the barn, the granary, and the stables existed. In the meantime, the palace itself is awaiting the renovations under the care of the national curator. The palace dates from the beginning of the 18th century and throughout its existence belonged to three different German families. The last of the families lived there at the onset of the WWII. The owner renounced the rights to the land to the benefit of the Nazi Germany to ensure the survival of the family because his wife was Jewish. Listening to this story was mighty emotional, but then our emotions hit the roof when the current owners offered, handing us the keys to the palace, that we explore and photograph this almost 300 years old building.

W drodze do Kołobrzegu zatrzymaliśmy się na gruntach pałacu w Siemczynie, koło Czaplinka, na pojezierzu drawskim. Wygodny hotel został urządzony w przyległych zabudowaniach gospodarczych poniemieckiego pałacu. Tymczasem sam pałac oczekuje na odnowę pod okiem konserwatora zabytków. Pochodzi on z początku XVIII wieku i należał do trzech różnych rodzin niemieckich. Ostatnia z tych rodzin, która zamieszkiwała pałac w czasie wybuchu II Wojny Światowe zrzekła się go na rzecz III Rzeszy, aby uchronić się przed pewna zagładą, jako że żona właściciela tych ziem była żydowskiego pochodzenia. Samo słuchanie tej smutnej historri wzbudziło we mnie mnóstwo emocji, ale były one niczym w porównaniu z entuzjazmem jaki nastał, gdy obecni właściciele pałacu zaproponowali nam klucze z propozycją zwiedzenia i obfotografowania tego prawie 300-tu letniego obiektu.