This is the vacation of many unexpected turns. We didn’t plan it, but we decided on a week’s vacation on Monday and, on Tuesday, we found ourselves in Sharm El Sheikh, Egypt. To say I was mentally unprepared for this emotional and physical stretch, is the understatement. From the extreme temperatures of above 110F that my northern Polish-Canadian spirit doesn’t fathom easily, the fact that one can only function at night, the peculiar role women play in the society, to the very specific relationship between a merchant and the customer. All of the above tested my endurance and pushed the envelope on my sensibilities. But the charm of Egypt is unmistakable – the gorgeous, rich colours, breathtaking coral reefs, and the undisputed, humorous approach to life of its people. I’m glad we’re here.

Te wakacje niosą ze sobą wiele niespodzianek. Nie planowaliśmy za wiele, jednak w poniedziałek zapadła decyzja o tygodniowych wczasach, a we wtorek znaleźliśmy się w Sharm El Sheikh, w Egipcie. Mało jest powiedzieć, że byłam nie przygotowana mentalnie na ten emocjonalny i fizyczny test. Począwszy od ekstremalnych temperatur w granicach 45 stopni Celsjusza, i więcej, fakt, że właściwie funkcjonować można tylko w nocy, poprzez przedziwną rolę jaką spełniają kobiety w tym społeczeństwie, do przedziwnych interakcji pomiędzy klientem i sprzedawcą. Wszystkie te czynniki testowały moja wytrzymałość fizyczną i kłóciły się z moją wrażliwoscią. Ale nie mogę zaprzeczyć, że jednocześnie ulegam urokowi tego kraju – cudowna, bogata kolorystyka, urzekające rafy koralowe i bezwglednie humorystyczne podejście do życia jego mieszkańców. Bardzo cieszę się, że tu jestem.