The lilies appear out of nowhere in the garden adjacent to the house in the country. Years of collecting seeds, seedlings, tubers and other growing things bring about the garden of surprises. You never really know what grows where, or which colour will the flower be. But then, one morning, you enter the garden and see the lilies open to the sun with brilliant colours, and their sensuous smell. Then it’s the lily time.

Lilie pojawiają się niespodziewanie w ogrodzie na wsi. Lata kolekcjonowania nasion, szczepek, kłącz, czy innych pochodnych roślin stworzyły ogród pełen niespodzianek. Nigdy nie wiadomo co rośnie gdzie, czy w jakim kolorze zakwitnie następny kwiat. Ale nagle, pewnego poranka, wchodzisz do ogrodu i widzisz lilie we wszystkich kolorach tęczy i czujesz ich upojny zapach. Wtedy nastaje czas lilii.