The amazing thing about the rural life we’re experiencing here is the availability of the organic food. I still can’t believe, we can go out shopping with an extensive shopping list and purchase all products on it without stepping into a supermarket. Pretty much, everything, from fruit and vegetables, sourdough breads, and freshly made cheeses or churned butters is available from farmers’ stands or artisan food makers. No need to bake breads anymore. So easy!

Zadziwiającą sprawą w tym wiejskim naszym życiu jest dostęp do zdrowej, organicznej żywności. Nadal trudno jest nam uwierzyć, że wyruszając na zakupy z długą listą, możemy zakupić wszystko bez wstępu do supermarketu. Począwszy od owoców i warzyw, przez chleby na zakwasie, jak również świeżo wyprodukowany nabiał jest dostępny ze straganów, albo od małych lokalnych producentów. Nie ma potrzeby wypiekania chlebów.