It was so very impressive to find myself at the sight of the pyramids. I was overwhelmed by the enormity of this structural undertaking at ancient times, and equally impressed with the determination of the tourist bureaus to get there today as many tourists as the place can contain. I struggled to take a picture that wouldn’t include a tired tourist in it. And tired we were, being hauled through Cairo and Giza at light speeds and at temperatures that were infinitely exhausting. But… if you think you will wait until the crowds pass to see the pyramids, you might never have the opportunity – the crowds are there to stay. I highly recommend that you go there now, endure what you have, and get fascinated with the genius it took to create this place on earth.

Byłam pod wielkim wrażeniem, gdy znalazłam się naprzeciwko pyramid. Ogrom tego starożytnego przedsięwzięcia budowlanego był dla mnie niemożliwy do ogarnięcia, ale równie wielkie wrażenie wywarły na mnie dzisiejsze wysiłki biur turystycznych, które umiejętnie potrafią przewięźć tam niezliczone ilości turystów. Zdjęcia nie obejmujące twarzy jakiegoś starganego turysty były prawie nie do wykonania. A stargani byliśmy! – przewiezieni przez Kair i Gizę z szybkością światła i w temperatuach ponad ludzkie wytrzymanie. Ale… jeśli myślisz, że przeczekasz te tłumy żeby zobaczyć piramidy, to możesz takiej okazji już nigdy nie mieć, bo te tłumy tam już pozostaną. Polecam gorąco byście jechali tam już dzisiaj, zagryźli zęby i przetrzymali ból związany z dotarciem do Gizy, po to tylko by doświadczyć fascynacji geniuszem, którego trzeba było, żeby stworzyć to miejsce na ziemi.