The days are getting shorter and darker. I’m in serious need for some additional light, some glow, and some flicker of the candles. I do it for the magic of it, and to beckon the Christmas Spirits.

Dni coraz krótsze i zimniejsze. Z potrzeby serca na więcej światła i blasku, zapalam świeczki. Robię to dla tej jednej chwili, która zmienia pokój z nudnego, w magiczny… i jeszcze by przywołać świąteczne duchy.