“An early-morning walk is a blessing for the whole day.” (Henry David Thoreau)
The choice was to either stay at home alone, as A. was at work, or head out for a walk. I chose the latter and got my “blessing for the whole day”.

“Poranny spacer jest błogosławieństwem na cały dzień”. (Henry David Thoreau)
Wybór był taki, albo siedzieć samotnie w domu, jako że A. był w pracy, albo wyruszyć na spacer. Wybrałam tę drugą opcję i dzień był jak “błogosławieństwo”.