We’re getting ready for an impromptu, unplanned road trip in search of summer. We’re heading to the Oregon State, somewhere around the Painted Hills. I hope to report from the road. Until then, I leave you with this little guy who regularly feeds on our geraniums.

Szukujemy się z nienacka do małej wycieczki samochodowej w poszukiwaniu lata. Celem jest stan Oregon, a ściślej mówiąc Painted_Hills. Mam nadzieję składać raporty z podróży. Póki co, zostawiam Was z tym maleństwem, które regularnie dokarmia się na naszych pelargoniach.