All this warm dry desert weather and summery temperatures  had us lulled into the total weather non-assertiveness and, as a result, we woke up drenched in water.  Maybe not literally, but all our camping gear was soaking wet.  The tumultuous weather systems were rolling by one after another signaled only by the sheer drama in the sky, downpours and rainbows included.

Ta ciepła pustynna pogoda i letnie temperatury uśpiły naszą pogodową czujność i efekt był taki, że obudziliśmy się rano przesiąknięci deszczem.  Nie my osobiście, ale cały nasz sprzęt kampingowy wręcz ociekał wodą.  Gwałtowne systemy pogodowe przewalały się przed nami jeden po drugim, niezapowiedziane, a sygnalizowane tylko dramatycznym niebiem, ulewą jak i nieoczekiwana tęczą.