On this night before Christmas, I’m wishing you all healthy and wondrous times. Let your hearts glow and the feelings of joy shine through. May there be happiness everywhere!

Życzę Wam wszelkiej pomyślności, zdrowia i wielu magicznych chwil w tę wigilijną noc. Niech szczęście zapanuje w każdym zakątku świata.