Posts tagged ·zioła·...

Verdant with Herbs

This is, without the doubt, my most favourite spot in our garden, the place where herbs abound even at Christmas time. The herbs grew with intensity under the warm, Arizonian sun, so eventually they had to be dried – enter my new herb drying rack, yes, again, in ultramarine.

Jeśli miałabym wybierać, to zdecydowanie, to jest moje najbardziej ulubione miejse w ogrodzie – zakątek, gdzie ziół jest bez liku nawet w grudniu. Ziółka rosły nad wyraz intensywnie w ciepłym arizońskim słońcu, więc nadszedł i czas na ich suszenie. Tak też zdała egzamin moja nowa prowizoryczna suszarka do ziół. Oczywiście, ponownie w kolorze ultramaryny.

Got Fresh Basil?

Just a quick recipe for you if you don’t quite know how to use all the basil that goes gangbusters in your garden. The recipe can be scaled up or down. Try this… trust me, you’ll not regret it.

Mam tutaj taki szybki przepis na pesto z bazylii, jeśli nie wiecie co uczynić z nadmiarem bazylii w ogrodzie. Przpis można skalować bez ograniczeń, zależnie od ilości ziół. Koniecznie wypróbujcie!

Herb-ivorous

That, we are for sure. Feeding on plants – mostly, and feeding on herbs – always! Especially during summer, but here in the Southwest, it’s already summer and our huge green pot of herbs that we planted in March appears even huger, greener, and astoundingly gorgeous, bearing us these herb sprigs, begging for some serious cooking to happen.

Ziołożerni, tak, z pewnością jesteśmy. Przeważnie spożywamy rośliny, ale zawsze przystrajamy danie ziołami. Latem, można powiedzieć, żywimy się ziołami a reszta jedzenia służy jako dodatek. Tutaj, w południowo-zachodnich Stanach, ponieważ lato już zawitało, więc nasza ogromna, zielona donica, którą obsadziliśmy ziołami w marcu, wydaje się jeszcze ogromniejsza, jeszcze zieleńsza, i cudna nie do opisania. Rosną w niej obficie zioła wielu gatunków i proszą się, żeby coś ugotować.

Comments Off

Herb ABC’s: B is for Basil

Growing basil is, really, only a three-step process.  First you do this, then, most likely you’ll have this, and subsequentlly, you hopefully end up with this.  Easy.

Hodowanie bazylii jest prostym, tylko trzy-etapowym procesem. Najpierw robisz to, potem, prawdopodobnie, bedziesz miała to, i w efekcie, miejmy nadzieję, zakończysz z tym. Łatwe.

Herb Garden Revived

Lucky us.  This climate is good for herbs.  They grow on our balcony all year round, although somewhat sluggishly during winter.  Now, however, is the time for revival.  All of them are coming back to their handsome selves quite quickly.   I adore their presence.  Yes, the basil is missing from the picture.  The time arrived to germinate some.  Tomorrow!  Szczęściarze jesteśmy. Ta strefa klimatyczna jest wyśmienita dla ziół. Rosną sobie na balkonie przez cały rok, chociaż nieco ociężale zimą. Gdy przychodzi wiosna, nadchodzi też czas na ich odnowę. Siły powracają im szybko i zaczynają znowu wygladać przystojnie. Cieszy mnie ich obecność. Tak, tak, brakuje bazylii. Czas ją wysiać. Już jutro!

Comments Off