Posts tagged ·tea·...

Tea Soothings

I’m wiping away with the spiced tea the nagging and persistent thoughts of the necessity to start another work week tomorrow morning. Wouldn’t it be nice not to have to go to work at all? Those who maintain they need work to feel fulfilled, they must be…, well, let’s just say I’m laughing with scorn and superiority – bwahaha!!!

Przeganiam pachnącą przyprawami herbatą natrętne myśli o przymusie powrotu do pracy jutro rano. Jakże fantastycznie byłoby nie pracować w ogóle. Ci co twierdzą, że nie umieliby żyć bez pracy, albo oszukują się, albo też… no może nie powinnam nikogo oceniać… tylko głośno zaśmiać się z wyższością – bwahaha!!!

Comments Off

Soothing Weekend

On the day like today, when the rain is pouring, the wind howling, and it’s still dark-grey outside at 10 o’clock in the morning, I come to a conclusion that only a soothing cup of tea can convince me to just sit, sip, and contemplate. Some days the battlefield has been emptied, and the only one you have to conquer is yourself. Happy weekend, Everyone!

W dzień jak dzisiaj, kiedy deszcz pada jak najęty, wiatr hula i jest nadal szaro-buro o 10-tej rano, dochodzę do wniosku, że tylko kojąca filiżanka herbaty może mnie przekonać by spokojnie posiedzieć, posączyć i pokontemplować. Czasami pole bitwy pustoszeje i jedynym wrogiem pozostającym do pokonania jest własne ego, plany i ambicje. Życzę wszystkim spokojnego weekendu.

Comments Off

High Tea

Only it was quite low.  Nothing special, really, but I managed to sort through my tea stash finally and I moved all them lovely teas to matching containers.  They present themselves so… royal.

Nie, to nie była królewska herbatka, tylko taka zwykła, popołudniowa.  Nic specjalnego, właściwie, z wyjątkiem faktu, że wreszcie udało mi się tę całą herbacianą kolekcję posortować i umieścić w jednakowych pojemnikach.  Wyglądaja iście po królewsku.

Comments Off