Posts tagged ·pogoda·...

In Search of Summer

The summer is supposed to start tomorrow. Looking at the skies, however, all I see are the low-hanging clouds, thick to the stratosphere, ensuring no sun ray reaches the earth. Same weather persisted yesterday, or a week ago, or even last month. Everybody looks exhausted, be it from the lack of the sunshine, or from the fear that summer and vacations are not in the cards for us this year. We wear the same clothes we were putting on in February, less one layer. Depressing, isn’t it? So what am I to do? Nothing seems to work, none of the summer incantations I performed, no bargaining with the higher power, none of threats I’ve uttered, or cajoling I’ve tried. The last option, or rather, more like a resigned thought, was to corral a few things from the summers passed, to arrange them in a manner invoking the memories from the seaside, and stair and wait for the wave of the summer joy eventually to wash over my lethargic soul. Hope the summer has arrived safely into your corner of this hemisphere. If so, go out and play!

Jutro ma się zacząć lato. Zerkając na niebo jednakże, widzę tylko ciężkie, nisko zawieszone chmury, grube na kilometr, nie przepuszczające nawet jednego promyka słońca. Taką samą pogodę mieliśmy wczoraj, i tydzień temu, i nawet w zeszłym miesiącu. Ludzie wyglądają na wymęczonych, czy to brakiem słońca, albo może strachem, że lato nam w tym roku nie jest dane. Nakładamy na siebie te same ubrania, które służyły nam w lutym, no może wkładamy o jedną warstwę mniej. Ponuro wszędzie i depresja czyha za winklem. Co więc począć? Żaden z moich zabiegów nie przynosił rezultatów, ani zaklęcia, ani przetargi z siłą wyższą, na nic były groźby, czy perswazje. Ostatnia opcja, a raczej pogodzenie się ze stanem rzeczy, pozwoliły mi pozbierać z kątów kilka przedmiotów z minionych letnich sezonów, uporządkować je tak by przywołały wspomnienia z nadmorskich wakacji, gapić się na nie i czkać, aż powiew lata ogarnie i moją uśpioną duszę. Mam nadzieję, że lato dotarło już w Twój zakątek. I jeśli tak, to idź na dwór i baw się!

Comments Off

Rain in the Desert

All this warm dry desert weather and summery temperatures  had us lulled into the total weather non-assertiveness and, as a result, we woke up drenched in water.  Maybe not literally, but all our camping gear was soaking wet.  The tumultuous weather systems were rolling by one after another signaled only by the sheer drama in the sky, downpours and rainbows included.

Ta ciepła pustynna pogoda i letnie temperatury uśpiły naszą pogodową czujność i efekt był taki, że obudziliśmy się rano przesiąknięci deszczem.  Nie my osobiście, ale cały nasz sprzęt kampingowy wręcz ociekał wodą.  Gwałtowne systemy pogodowe przewalały się przed nami jeden po drugim, niezapowiedziane, a sygnalizowane tylko dramatycznym niebiem, ulewą jak i nieoczekiwana tęczą.

Summer Patio, Check; Summer Weather, Not So Much

Thankfully, we have the world blooming around us, otherwise we would not be able to tell it’s May.  The weather is more like in February, but the patio will be ready when it finally decides to arrive.

Na szczęście wszystko kwitnie dookoła, w przeciwnym razie, nie moglibyśmy stwierdzić, że mamy już maj. Pogoda bardziej lutowa, ale balkon cierpliwie czeka na moment nadejścia lata.

Related Posts with Thumbnails
Comments Off