Posts tagged ·kolaż·...

Creativity – My Renditions

I thought I would gather the photo images I presented at the Creativity Boot Camp in one big collage.  The camp is finished now. However, when it went on, each day I would be stretched to my limits to figure out how to render a given topic. Some were easy, others kept me puzzled and clueless till the end, but I kept shooting and having fun. So here they are (clockwise from top left): smooth, full-bodied, fluid, picnic, smile, fly, ivory, multi-layered, ornament, heavy metal, drizzle, grow, hush.

Pomyślałam, żeby zebrać wszystkie zdjęcia, które zaprezentowałam w “Twórczym Treningu” w jeden kolaż. Trening już się zakończył. Jednak gdy trwał, to wymagał ode mnie trochę wysiłku i koncentracji, żeby adekwatnie zaprezentować dzienny temat zdjęciem. Niektóre z tych tematów były łatwe, inne były zagadką do końca, ale mimo te strzelałam zdjęcia i jednocześnie, bawiłam się dobrze. Oto one (według wskazówek zegara od górnego lewego rogu): gładki, pełnego ciała, fluid, piknik, uśmiech, latać, w kolorze kości słoniowej, wielowarstwowy, ornament, heavy metal (ciężki metal), mżawka (struga), rosnąć, cicho!

Happy Birthday A.!

Today is A’s birthday. His 50th birthday, to be exact. This is plenty occasion to celebrate and that we’ll do, but in the meantime my best wishes for you.

All that I wish you, my love, can hardly be expressed in words. We’ve spend over a quarter century together and there is nobody, nowhere that I would rather spend my life with than you. I wish that all your dreams come true, I know mine have. I love you.
Dzisiaj są 50-te urodziny A. To jest wyjątkowa okazja, żeby swiętować, i świętować będziemy. Póki co, najlepsze życzenia urodzinowe.
To czego Ci życzę, ciężko jest wyrazić w słowach. Spędziliśmy razem ponad ćwierć wieku i wiem, że nigdzie, na całym świecie nie ma nikogo innego z kim raczej bym spędzała życie. Jesteś moją miłością. Życzę, żeby spełniły się Twoje wszystkie marzenia, ja wiem, moje się spełniły. Kocham Cię.