Today we’ve said a goodbye to our kitty. We watched her suffer for so many months now that this release should be nothing but a relief, but it isn’t. Not yet, anyhow. I regret I can’t show you my favourite photo of Gruba… snacking on daffodils fresh in bloom – just her signature style – highly sensitive to beauty, but not ignoring a moment when tasty food is in sight. My kind of girl! See her here and here.

Pożegnaliśmy dzisiaj naszą kotkę. Z bezsilnością przypatrywaliśmy się jej chorobie przez długie miesiące, więc dzisiaj powinniśmy czuć coś w rodzaju ulgi. Niestety, nie jeszcze. Szkoda, że nie mam dostępu do najlepszego zdjęcia Grubej, jakie udało mi się kiedykolwiek jej zrobić – zdjęcia, które idealnie sugeruje jaki to z niej był kot… pożerająca dopiero co rozkwitnięte narcyze. Cała ona – wrażliwa na piękno, ale nie przepuszczająca okazji na dobrą przekąskę. Możecie zerknąć na Grubą tutaj i tutaj.