Posts tagged ·herb·...

Herb ABC’s: B is for Basil

Growing basil is, really, only a three-step process.  First you do this, then, most likely you’ll have this, and subsequentlly, you hopefully end up with this.  Easy.

Hodowanie bazylii jest prostym, tylko trzy-etapowym procesem. Najpierw robisz to, potem, prawdopodobnie, bedziesz miała to, i w efekcie, miejmy nadzieję, zakończysz z tym. Łatwe.

Herb Garden Revived

Lucky us.  This climate is good for herbs.  They grow on our balcony all year round, although somewhat sluggishly during winter.  Now, however, is the time for revival.  All of them are coming back to their handsome selves quite quickly.   I adore their presence.  Yes, the basil is missing from the picture.  The time arrived to germinate some.  Tomorrow!  Szczęściarze jesteśmy. Ta strefa klimatyczna jest wyśmienita dla ziół. Rosną sobie na balkonie przez cały rok, chociaż nieco ociężale zimą. Gdy przychodzi wiosna, nadchodzi też czas na ich odnowę. Siły powracają im szybko i zaczynają znowu wygladać przystojnie. Cieszy mnie ich obecność. Tak, tak, brakuje bazylii. Czas ją wysiać. Już jutro!

Comments Off