Posts tagged ·family·...

The Kids Are in Town

Spending time with F. and S. is always lovely, but this time around it feels remarkably special, as the two of them flew into Phoenix from Vancouver and are spending a few days with us. I love their youthful energy and the ease of their manner. It’s ultimately gratifying to watch the kindness they extend each other and it’s fun to witness their self-deprecating humour. If I were to give the name to the underlying emotions that create the atmosphere of our time together, I’d choose contentment, playfulness, and faith in what the future will bring, before any other. It’s good times!

Czas spędzany razem z F. I S. jest zawsze przemiły, ale tym razem okoliczności są naprawdę nadzwyczajne, bo dolecieli z Vancouver, by spędzć z nami kilka dni w Phoenix. Cieszy mnie pełnia ich energii i ich swobodny sposób bycia. Z przyjemnością obserwuję łagodność z jaką się odnoszą do siebie i ich umiejętność naśmiewania się z samych siebie. Gdybym miała nazwać po imieniu te wszystkie emocje, jakie towarzyszą nam gdy kreujemy atmosferę naszego spotkania, to najpierw wybrałabym zadowolenie, zabawę i wiarę w jasną przyszłość. Jest dobrze!

Five Things that Make My Heart Sing

1. F. – my son, my baby, my first-born, my only-born, my pride and joy.
2. Road trips with A.
3. Early spring flowers.
4. Storks.
5. Lavender fields.

Pięć rzeczy, które powodują, że dusza mi śpiewa:
1. F. – mój syn, mój pierworodny, mój jedynak, moja radość i duma.
2. Podróże samochodowe z A.
3. Kwiaty wczesną wiosną.
4. Bociany.
5. Pola lawendowe.

Related Posts with Thumbnails