I don’t know what to be more excited about – the fact that the berries are already in season here, or that I got these two cute dishes at Anthropologie today. You decide!

Nie wiem z czego się bardziej cieszyć. Czy z tego, że w Arizonie już jest pierwszy sezon na jeżyny (niebawem będzie drugi), czy z tego, że zakupiłam dzisiaj te dwa cudne naczynka w Anthropologie. Wy osądźcie.