All is done now. We’ve booked our flights. We’re leaving on vacations – a three-month long vacation, I should add, at the end of this month. It’s time to rejoice and celebrate.

Wszystko już jest załatwione. Przeloty zarezerwowane. Wyjeżdżamy na wakacje – trzy-miesięczne wakacje, należałoby dodać, w końcu czerwca. Czas na radość i świętowanie.