Not necessarily, of my own volition, but I learned not to trample the fruit’s of one’s labour. Since fall seems to work so hard to create its colour palette, I watch my step carefully when walking.

Niekoniecznie z własnej woli, ale przyuczyłam się, żeby szanować pracę innych. Ponieważ jesień wkłada wiele wysiłku na stworzenie wszystkich tych nieoczekiwanych kolorów w swojej jesiennej palecie, to zwracam uwagę gdzie stąpam.