After quitting the corporate job of 16 years in 2007, I’ve been happily unemployed for over two years.  I’m back to work since February, but working on call has its unexpected rewards in the form of a day off.  Free, unencumbered, open to anything, and attached to nothing.  I took a walk in the Tynehead Park and came across this unfrequented path on a sunny and windy, spring day.

Od czasu kiedy to rozstałam się ze swoją korporacyjną pracą w 2007 nie tęskniłam za ponownym zatrudnieniem, ale od lutego mam nową pracę. Ta nowa praca, na telefon ma wiele pozytywnych aspektów, jednym z nich jest dzień wolny od pracy. Dzień pełen perspektyw, otwarty na wszystko i nieograniczony niczym. Wybrałam się na spacer do miejskiego parku Tynehead i natknęłam się, w ten wiosenny, słoneczny i wietrzny dzień na tę nieuczęszczaną ścieżkę.