The Fraser River Valley is such a special place of this part of the British Columbia.  It’s a mighty river, surrounded by green, fertile farmlands and bordered by the majestic ranges of the Pacific Coast Mountains (north) and the Cascades  (south).  It was a perfect day for a spring walk with a camera. Dolina Fraser jest jednym z wielu ciekawych miejsc w Kolumbii Brytyjskiej. Jest to potężna rzeka, otoczona żyznymi, zielonymi obszarami rolniczymi, i ograniczona majestatycznymi łańcuchami gór, Nadbrzeżnymi na północy i Kaskadowymi na południu. Sobota była idealnym dniem na długi wiosenny spacer z aparatem.