Mild temperatures are friendly to walks in neighbourhood parks.  I mentioned something earlier about this area featuring parks large and small. The fact worth noting is that these parks, though running through central city, are left wild for the most part, except paths for the human traffic.  You have ponds, wild small rivers spawning salmon, and virgin forests that in this climate transform themselves into a rain forest in no time, given the right amount of rain.  The scene like the one in the picture is quite common. Moss thrives here in the winter months. Umiarkowane temperatury sprzyjają spacerom w pobliskich parkach.  Wspomniałam wcześniej już, że okolica w której mieszkamy słynie z parków małych i dużych.  Co ciekawe jest, że te parki są centralnie w mieście, a mimo to istnieją na dziko, z wyjątkiem utrzymywanych ścieżek dla ludzi.  Zobaczysz tutaj stawy, małe rzeczki, do których powraca na tarło łosoś, pozostawione samym sobie lasy, które z tą ilością deszczu przeradzają się w deszczową dżunglę.  Obrazek jak ten jest bardzo powszechny.  Mech króluje tutaj zimą.