No, not really. I had to step out on the street to catch a glimpse, but still impressive. The mountains catch me off guard when they jump out of the background like that. Normally, they’re way more subdued.
Nie, nie to nie jest widok z mojego okna. Musiałam wyjść na ulicę, żeby zerknąć. Te imponujace góry zaskakują mnie, gdy tak niespodziewanie narzucają się swoim widokiem. Zwykle są zdecydowanie bardziej stonowane.