Thankfully, we have the world blooming around us, otherwise we would not be able to tell it’s May.  The weather is more like in February, but the patio will be ready when it finally decides to arrive.

Na szczęście wszystko kwitnie dookoła, w przeciwnym razie, nie moglibyśmy stwierdzić, że mamy już maj. Pogoda bardziej lutowa, ale balkon cierpliwie czeka na moment nadejścia lata.