I can’t resist them.  I buy them wherever I come across them.  I put anything and everything in them and spread them around the house.  Simple packaging is so appealing.

Nie umiem się oprzeć starym sloikom.  Kupuję je gdziekolwiek się na nie natknę.  Są idealnymi pojemnikami na wszystko.  Rozstawiam je po całym domu.  Proste i przyjazne środowisku opakowania są takie atrakcyjne.