Exactly 17 days later, the bedroom is “ready”. Hurray! I’m really happy with how it turned out. There are still a million little things to fix, change, correct, but this will eventually come, at least this is my hope. I made a short movie again. You’ll have to excuse my lack of skill in holding a camera steady. Well, you get the basic idea of how much it changed from its blue predecessor. What do you think?

Po 17-tu dniach, nasza sypialnia została przywrócona do używalności. Hura! Zadowolona jestem bardzo ze zmian jakie nastąpiły. Pozostaje jeszcze mnóstwo drobnych poprawek i dodatków, ale mam nadzieję, że te dojdą do skutku już w niedalekiej przyszłości. Ponownie nakręciłam krótkie wideo, wybaczcie mi brak umiejętności w trzymaniu kamery. Oddaje ono trochę nastrój nowej sypialni i jak bardzo różni się od swojej niebieskiej poprzedniczki. Co myślicie?