In this rainy world of ours I am starved for some colourful visuals. The best place, it appears, to find vibrant hues is your local farm. Two EE’s farm in Surrey is my favourite spot to find everything the heart desires, both for your plate, and your soul. In the season, it’s the spot for local and organic produce. At this time of the year the California fare is what you get. Still beautiful, still lovely.

W te deszczowe, szare, vancouverskie dni tęsknię za kolorem. Najpewniejszym miejscem na barwne obrazy, okazuje się, jest lokalna farma. “Two EE’s” jest miejscem gdzie regularnie robię zakupy i znajduję wszystkie warzywka i owoce jakie wymarzymy sobie do obiadu. Tam również znajduję to czego szuka moja dusza w te szare dni – żywych, nasyconych, szczęśliwych kolorów. W sezonie kupuję tutaj lokalnie hodowane i organiczne warzywa. Obecnie królują produkty z Kaliforni. Nadal jednak piękne, nadal smakowite.