What’s your morning routine?  What do you have to do to start the day with the right foot?  For me it’s getting up at six a.m., making a “caffe lungo”, and sipping it slowly in front of the computer while catching up on emails, blogs, and Google reader until seven.  After that little ritual, the day flows smoothly.

Jak wygląda Twoja poranna rutyna?  Co robisz, żeby rozpocząć pomyślnie dzień?  Ja wstaję o szóstej rano, przygotowuję sobie “caffe lungo” i popijam ją powoli przed komputerem nadrabiając zaległości w poczcie, blogach i czytniku Googla, aż do siódmej.  Po zakończeniu tego rytuału, dzień już płynie gładko.