Attempting a French title to my blog post might not be a good idea, but shaping a baguette this way was. This is the first time I tried this new shape to the regular baguette dough. It’s takes a semblance of a stalk of wheat or some other grain. I imagine it would work well in a party setting, just tear an ear and go.

Francuski tytuł blogu może nie być najlepszym moim pomysłem, ale uformowanie bagietki w ten sposób nie było złym.  Pierwszy raz nadałam bagietce kształt kłosa zboża (tudzież francuski tytuł).  Myślę, że taki kształt chleba spisałby się dobrze na przyjęciu – łatwy do odłamania, łatwy do spożycia.