This is the first lavender bud this spring. My French lavender is seriously getting ready to bloom. I’ve never seen it that eager before. I tell you, the spring is in the air. To jest pierwszy pączek lawendowy tego roku. Moja francuska lawenda poważnie zabiera się do zakwitnięcia. Nigdy wcześniej nie widziałam jej tak chętnej do akcji. Mówię Wam, wiosna jest już w powietrzu.