For the last four year we’ve been happily growing ivy geraniums on our balcony.  They cheered up the uniform look of the condominium we live in, however, not any more.  We got the notice from, what might as well be, the most militant organization in the present-day America – the Strata Council, to remove the flower boxes.  There is no recourse, there is no discussion, they fret, they threat.  I’m so disheartened, I want to move out.

Przez ostatnie cztery lata z uciechą hodowaliśmy pnące pelargonie na naszym balkonie. Rozweselały one jednolity wizerunek budynku apartamentowego, w którym mieszkamy. Ewidentnie, nigdy więcej. Otrzymaliśmy przestrogę od najbardziej militarystycznej organizacji współczesnej Ameryki – komitetu blokowego, żeby usunąć skrzynki kwiatowe.  Nie dało się zaoferować rozwiązań, nie było mowy o dyskusji, tylko agitacja i groźby. Jestem potężnie rozczarowana, że chcę się wyprowadzić.