It’s such a welcome sight. You spot the flower, but it takes a few seconds to register what its re-emergence signifies for you. Then, suddenly, you realize that it’s the sign that the winter will be gone very soon, that your heart can rejoice, and your soul may start reciting the sweet spring verses.


Pin It

Ten długo wyczekiwany moment właśnie nadszedł. Spostrzegłam kwiat, ale upłynęło kilka dobrych sekund zanim mózg zarejestrował wagę takiego zdarzenia – że pierwszy przebiśnieg, to znak usuwającej się zimy, znak że w sercu zalśni nadzieja, znak że dusza może rozpocząć recytację wersów o słodkiej wiośnie.