Wouldn’t you rather use this in your cooking? Neapolitan garlic, garlic flower, or onion flower – call it what you will, it’s perfect for your spring display in a kitchen window.

Czy nie warto byłoby spróbować używać tej rośliny do gotowania? Nazywa się czosnek neapolitański, albo czosnek ozdobny, lub też cebula ozdobna. Jakkolwiek ją nazwiesz, wygląda doskonale na parapecie kuchennego okna.