When I finally decided to go for a walk, it was raining cats and dogs. I had an option to stay in, but I’ve been staying in for a week now, not leaving home at all, so no rain was going to stop me. The first thing I saw when I found myself on the street was the row of blooming cherry trees. Oh, Spring!

Gdy wreszcie zdecydowałam się na spacer, zaczęło lać jak z cebra. Mogłam zostać w domu, ale ponieważ nie wychodziłam z domu przez tydzień, żaden deszcz nie mógł mnie powstrzymać. Pierwsze co zobaczyłam, gdy wyszłam na ulicę, był rząd tych kwitnących wiśni. O, Wiosno!