How cool is it to receive such a thoughtful, gorgeous, and practical hostess gift? My friend P. brought it to me yesterday when she arrived for the girls night in. None of the apples got eaten, either. I would not approve if it were too happen – too pretty.

Czyż to nie jest nadzwyczajnie miłe otrzymać taki piękny i praktyczny upominek jako gospodyni domu? Moja koleżanka P. przyniosła to wczoraj przy okazji “babskiej” imprezy u mnie w domu. Wszystkie jabłka też ocalały, na których zresztą zjedzenie bym pewnie nie przystała – zbyt ładny jest to prezent.