Don’t you adore the old photographs you find at your Grandma’s?  Most often than not, even your dear Nana has no clue as for Who? When? and Why?  But this is exactly the charm of these old sepia scraps of paper.  These are photographs of A’s distant relatives.  He went into a lot of trouble to take the photos away from their rightful owners, bring them to Canada, scan them, interview every member of the family to find the details, but still mystery envelops these lovely pictures.  Well, the matronly family on the bottom right photograph is Janina and Józef Pierzchała.  This is their wedding photo taken in 1923, but that’s about it.  This is all we know about these fascinating people, and most likely, all we’ll ever know.  Just the way I like it.

Czy nie zachwycają Cię stare fotografie, które jeszcze możesz znaleźć u Babci lub swoich rodziców?  Najczęściej jednak, nawet Twoja ukochana Babcia pojęcia nie ma kogo te zdjęcia przedstawiają.  Ale to w istocie jest cały czar tych starych kawałków papieru w kolorze sepii.  Te oto fotografie przedstawiają dalekich krewnych A.  A. zadał sobie wiele kłopotu, żeby wypożyczyć te zdjęcia od wszystkich kuzynów, cioć i wujków, żeby przewieźć je do Kanady, wszystkie je zeskanować, i na koniec przeprowadzić wywiady z rodziną, żeby znaleźć wszystkie możliwe informacje.  Nadal jednak detale obleczone są tajemnicą.  Wiemy tylko tyle, że ta matronowata para na dolnym zdjęciu to Janina i Józef Pierzchałowie,  Jest to ich ślubne zdjęcie z 1923 roku, ale to wszystko.  To cała wiedza jaką posiadamy na temat tych fascynujących ludzi, i najprawdopodobniej, cała wiedza jaką kiedykolwiek bedziemy mieć.  I tak jest najlepiej.