1. F. – my son, my baby, my first-born, my only-born, my pride and joy.
2. Road trips with A.
3. Early spring flowers.
4. Storks.
5. Lavender fields.

Pięć rzeczy, które powodują, że dusza mi śpiewa:
1. F. – mój syn, mój pierworodny, mój jedynak, moja radość i duma.
2. Podróże samochodowe z A.
3. Kwiaty wczesną wiosną.
4. Bociany.
5. Pola lawendowe.