Sometimes, the best fathering is done in the moments full of anguish.  However, every time I look at this photograph, my heart leaps with joy and tenderness.  Yep, F. was being naughty (stealing coins from the fountain), so some sensible, fatherly advice was in order.

Happy Father’s Day to All!

Czasami, najlepsze ojcowanie ma miejsce w momentach pełnych udręki. Mimo tego, za każdym razem gdy widzę to zdjęcie to serce wypełnia mi się radością i tkliwością. Tak, F. był niegrzeczny (z determinacją wyławiał monety z fontanny), więc należała mu się rozsądna, ojcowska porada.

Wszystkim Tatom Najlepsze Życzenia z okazji Dnia Ojca!