When I receive flowers, like I did yesterday from F. for Mother’s day, I melt in appreciations. When words escape, flowers speak.

Kiedy otrzymuję kwiaty, tak jak wczoraj, od F. przy okazji Dnia Matki, rozpływam się z wdzięczności. Gdy brakuje słów, kwiaty mówią.