I never get enough of her graciousness. It’s easy to catch this cat striking a pose that begs for a picture. She’s so comfortable with her own beauty, it’s envious.

Nigdy dość jej gracji. Jakże łatwo jest przyłapać tego kota w najbardziej urokliwych pozach, w pozach, które proszą się o zdjęcie. Jej urok jest taki bezpretensjonalny, że tylko zazdrościć tej swobody.