Osa parked herself on the balcony and her eyes perfectly reflected the spring greenery around her.

Osa umościła się na słonecznym balkonie a jej oczy idealnie odzwierciedlały zieleń wiosny, która ją otaczała.