Humans and jack rabbits alike, will stop at the shade of the tree for a rest and to escape the heat, even if only for a fleeting moment.

Tak ludzie, jak i zające staną w cieniu drzewa by odpocząć od skwaru, nawet jeśli tylko na krótką chwilę.