Perfect advice for someone moving deliberately around the house, with purpose, and strut in her step, packing for a long stay abroad, excited about the adventure, but just feeling quite frantic inside.  Be quiet, stay quiet – let the image be the metaphor.  Ohmmmm!

Bardzo odpowiednia porada dla kogoś, kto z celem i sprężystym krokiem przemieszcza się po domu, kto dzielnie pakuje się na długi wyjazd, kto cieszy się niezmiernie na wszystko co ta przygoda zapowiada, ale w środku, czuje się zdenerwowana i podminowana. Spokój! Bądź cicho! Niech to zdjęcie będzie metaforą.