Yes, this old adage isn’t anywhere else more appropriate than in the woods when we pick wild mushrooms. The beauty of the poisonous mushrooms is so appealing –they’re flashy, they attract attention and excite the senses. Yet the dangers are obvious to those who pay attention. The slugs have learnt, the worms have learnt, have people?

“Wygląd to nie wszystko” To stare powiedzenie nie jest nigdzie więcej bardziej prawdziwe niż podczas zbierania grzybów. Urok tych muchomorów jest niepodważalny – kolorowe, przyciągają uwagę, ekscytują. Jednak jak są groźne, wiedzą ci co myślą i uczą się. Tego już nauczyły się ślimaki i robaki… czy wiedzą już to ludzie?