Sometimes a day can pass in the most insignificant fashion.  Nothing remarkable happened.  Neither a thing to bolster about, or a thing to complain about.  Other words – perfectly peaceful day.  A day like this lupin plant.  Beautiful in its own right in its quietness, its simplicity, and its lack of drama.

Czasami, dzień przeminie w najbardziej nieznaczącej formie.  Nic nadzwyczajnego się nie zdarzyło dzisiaj.  Nic godnego pochwalenia się, ani nic wartego narzekania.  Po prostu, dzisiaj miał miejsce doskonale spokojny dzień.  Dzień podobny do tego łubinu na zdjęciu.  Piękny okaz z punktu widzenia botaniki, spokojny, prosty, bez dramatu.